O projekte

Vážení návštevníci.
Staré drevo na spálenie,
Stará kniha na čítanie,
Staré víno na pitie,
Starý priateľ na rozhovor.

Alfonz Aragonský.

Ak radi čítate, študujete alebo si potrebujete vyhľadať zaujímavé a dôležité informácie, tak potom ste klikli správne. Projekt  Vám ponúka  historické knihy,  pohľadnice a fotografie našej krásnej Oravy.

Sme historická knižnica, múzeum a archív v jednom. Projekt  je určený všetkým, ktorí milujú históriu a chcú sa dozvedieť mnoho zaujímavých historických informácií. Naším poslaním je získať, uchovávať a poskytovať informácie.

 Sme tu pre všetkých, ktorí chcú poznať našu minulosť Chceme Vám predstaviť čaro papierových kníh a fotografií, ktoré nezmizli, ale sa zachovali. Väčšina z nás sa zameriava len na fotografie z moderného sveta, ale našu historickú domovinu obchádzame. Pripravili sme Vám fotografie z histórie Oravy a jej obyvateľova. Pre nás  zhotoviteľov projektu Stavebnín Grigeľ Marián , Občianského  združenia Zubríček a Základnej školy s materskou školou Zubrohlava bolo cťou zostaviť prácu ktorá nám porozpráva o našej minulosti.

Renáta Pavčová a Marián Grigeľ

pavcova_podpis                  grigel_podpis