Blog

ŽIVOT POCHOVANÝ POD VODAMI ORAVSKEJ PRIEHRADY

Najstaršie dejiny Hornej Oravy siahajú ešte pred rok 1550. S miestnym sprievodcom, milovníkom a ochrancom oravskej histórie,…

PÔROD A DETI V STAREJ ORAVE (ÚRYVKY ZO SLOVENKSEJ VLASTIVEDY)

U ľudu, ktorý je stále v prírode a vidí vznikanie a zanikanie života, narodenie dieťaťa nebolo nijakou mimoriadne veľkou…

DEJINY ORAVY VERZUS SÚČASNÝ SVET

Predstavte si, aké by to bolo, keby ste prišli domov, vyzuli si svoje nové topánky,…

Ľudový rezbár Štefan Siváň z Babína

Štefan Siváň, rodák z hornooravskej obce Babín, patrí medzi najvýznamnejších insitných tvorcov na Slovensku. Bol obdarený…

NÁMESTOVO 240. VÝROČIE MESTA CESTA ORAVY

Námestovo bolo vždy jedným z určujúcich prvkov v rozvoji kultúry Oravy. Aj keď všetky ustanovizne zostali v Dolnom…

Prvá veľká výstava oravských dejín na Slovensku

DOM KULTÚRY NÁMESTOVO – 01.DECEMBER 2016 až 31.JANUÁR 2017. Orava a jej minulosť je plná silných…

Facebook

odkaz na facebook